Financieel

Wanneer u door allerlei omstandigheden in financiële moeilijkheden geraakt, kan u leefloon en/of financiële steun ontvangen.
o.a.:
 
De maatschappelijk assistent onderzoekt, samen met u, uw situatie en doet een passend voorstel aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst. De comitéleden beslissen over de toekenning. Deze beslissing wordt u schriftelijk medegedeeld. U kan tegen een beslissing in beroep gaan bij de Arbeidsrechtbank, Patersstraat 24, 2300 Turnhout. De beroepstermijn voor het leefloon bedraagt 3 maanden, voor de andere steun moet u binnen de maand beroep aantekenen.
 
De financiële hulp kan bestaan uit de toekenning van het leefloon, financiële steun, de uitkering van voorschotten. Tevens kan u bijgestaan worden met budgetbegeleiding(beheer) of collectieve schuldenregeling.