Juridische dienst

Zitdag te Grobbendonk
Schransstraat 51: burelen OCMW
 
Elke woensdagvoormiddag van 09.00 u tot 12.00 u.
Jurist : dhr Philippe Ackerman
 
Door de toenemende complexiteit worden steeds meer problemen gesteld in ‘juridische termen'.

Daarom geeft een jurist gratis advies over juridische en gerechtelijke zaken.
Er wordt in de eerste plaats getracht om conflicten te voorkomen, eerder dan ze uit te vechten voor de rechtbank. Contact nemen met de tegenpartij, bemiddelen, doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlenende instanties, het aanraden en begeleiden bij een minnelijke schikking zijn veel gebruikte vormen van hulpverlening door de OCMW-jurist.
Een ander belangrijk kenmerk is de openheid voor een multidisciplinaire aanpak van het probleem. Samenwerking met sociale diensten, psychologen, … komt regelmatig voor.
 
De juridische dienst staat tevens ten dienste van heel de bevolking: iédereen kan er terecht.