Mindermobielencentrale

In samenwerking met 'Taxistop' werd in ons OCMW een Minder Mobielen Centrale opgericht.
 
Voor wie?
Zij biedt vervoer aan mensen met een beperkt inkomen die verplaatsingsmoeilijkheden ondervinden. Het gaat vooral om mensen die vanwege hun ouderdom of ziekte geen gebruik kunnen maken van een eigen wagen of het openbaar vervoer.
 
Voor wat?
Wilt u vrienden gaan bezoeken, thuis of in het ziekenhuis of woonzorgcentrum? Moet u ergens op consultatie gaan? Vrijwillige chauffeurs vervoeren u naar de plaats die je verkiest.
 
Een aanvraag hiervoor doet u bij de sociale dienst op het nummer 014 50 81 10.
De aanvraag gebeurt best 3 dagen voor de vervoersdatum.
 
Het inkomen van de gebruiker moet wel onder een bepaalde grens liggen.

U betaalt 0,30 euro per kilometer en een jaarlijks lidgeld van 10,00 euro voor een alleenstaande en 15,00 euro voor een koppel.
 
 
 
Vanaf 01/02/2019 zal de kilometervergoeding 0,35 euro per kilometer bedragen. De minimumprijs van een rit bedraagt dan 3,50 euro.