CAF - metingen in het OCMW van Grobbendonk

 
2004
In 2004 gebruikte het OCMW van Grobbendonk voor de eerste keer het Caf - model voor een zelfevaluatie van het ganse OCMW.
Het rapport kan u hieronder lezen als u op de link klikt.
 
2007
De tweede Caf - meting gebeurde in 2007. Het volledig verslag van deze zelfevaluatie vindt u hierna.
 
2009
In het OCMW van Grobbendonk werd een eerste Caf - zelfevaluatie uitgevoerd in het woonzorgcentrum De Wijngaard.
In oktober was er de eerste bijeenkomst van de zelfevaluatiegroep. Dinsdag 9 maart 2010 wordt een prioriteitenlijst van acties opgemaakt.
 
2011
Op 19 september 2011 paste het OCMW voor de vierde keer het CAF toe. Dit was met het managementteam om de beleidsdoelstellingen in kader van de beleids- en beheerscyclus op te stellen. Het OCMW is piloot starter 2012 in BBC.