Caf External Feedback Actor

De secretaris van het OCMW volgde in maart 2010 de opleiding en ontving het certificaat van Caf External Feedback Actor in het EIPA (European Institute ofPublic Administration) in Maastricht.

Het doel hiervan is om in opdracht van de nationale organisator feedback te geven over Caf - evaluaties in andere overheden die hierom verzoeken. De betrokken organisatie kan hierdoor een label van effectieve Caf - gebruiker bekomen.

Voor de eigen organisatie helpt de opleiding om de kwaliteitswerking meer te verdiepen en uit te bouwen. Op basis van een zelfevaluatie met het Caf wordt een actieplan opgezet dat de organisatieontwikkeling versterkt.