Metingen

Zelfevaluatie van het woonzorgcentrum De Wijngaard
De eerste zelfevaluatie van het woonzorgcentrum De Wijngaard is een feit. In januari 2010 werden de laatste vragen beantwoord. De directeur heeft 15 verbeterpunten in een actieplan gezet over 2 jaar. Voor meer informatie, lees het rapport.
 
TEVREDENHEIDSMETING CLIENTEN OCMW
Eind september 2011 wordt de tweede tevredenheidsmeting bij de cliënten van het OCMW beëindigd. Vanaf 25 oktober kan u hier het rapport raadplegen.
 
TEVREDENHEIDSMETING PERSONEEL
In maart 2009 werd een tevredenheidsmeting georganiseerd bij alle medewerkers van het OCMW.
Een vragenlijst over alle aspecten van de organisatie werd samengesteld in een werkgroep waar personeelsleden, de directie, de kwaliteitscoördinator en de secretaris bij betrokken waren. Tot het einde van maart kon men de antwoorden binnenbrengen.
De resultaten werden teruggekoppeld via de personeelsgids, het informatieblad voor medewerkers van het personeel, en de verschillende dienstvergaderingen.
 
Zelfevaluatie van het OCMW
In 2004 en 2007 organiseerde het vast overleg kwaliteitszorg van het OCMW van Grobbendonk een zelfevaluatie met betrekking tot de werking van het OCMW.
De rapporten van deze metingen kan u vinden op het tabblad Caf.
 
TEVREDENHEIDSMETING MAALTIJDEN BIJ DE BEWONERS VAN HET WZC
Van maart tot mei 2011 vond een tevredenheidsmeting over de maaltijden plaats bij de bewoners van het woonzorgcentrum 'De Wijngaard' . U kan hier het verslag raadplegen.
 
tevredenheidsmeting maaltijden aan huis
In 2011 werden de cliënten die een maaltijd van het OCMW thuis geleverd krijgen, bevraagd naar de mate van tevredenheid. Het verslag van deze zeer positieve meting kan u hier raadplegen. Een welgemeende proficiat aan de personeelsleden van de keuken en de maaltijdbrenger(s).