De Lokale AdviesCommissie (LAC)

Sinds de invoering van het decreet van 20/12/96 tot regeling van het recht op minimumlevering van electriciteit, gas en water werd er een Lokale AdviesCommissie (LAC.) opgericht binnen elk OCMW.
De LAC vergadert op verzoek van de energiedistributeur als die de minimale levering wil afsluiten of op verzoek van de abonnee tot heraansluiting van de toevoer.

De LAC brengt vooraf advies uit over het verzoek tot afsluiting vanwege de energiemaatschappij. Er kunnen afbetalingsplannen afgesproken worden, opdrachten gegeven om een budgetmeter te plaatsen, beperking van de toevoer tot 10 ampère of het besluit genomen om de energie af te sluiten.

De mogelijkheden om de energietoevoer alsnog af te sluiten, worden beperkt tot volgende situaties :
  • bij klaarblijkelijk onwil of fraude van de abonnee
  • bij een onmiddellijke bedreiging voor de veiligheid en zolang deze toestandduurt

Men kan niet afgesloten worden tijdens de periode van 1 december tot 1 maart.