Bijkomende financiële steun

Het leefloon is het wettelijke minimum. Dit wordt bepaald door de federale overheid.
Het kan echter aangevuld worden met bijkomende financiële hulp.
Deze hulp is wel afhankelijk van uw specifieke gezinssituatie en/of onverwachte gebeurtenissen.

Bijkomende financiële hulp kan bestaan uit :
  • huurtoelage
  • medische kosten
  • huurwaarborg
  • energietussenkomst of wintertoelage
  • e.a.

Elke financiële steun wordt individueel goedgekeurd door het Bijzonder Comité Sociale Dienst.