WOONBEURS : een groot succes!

okt 05, 2015 at 11:01

Dank zij de inzet van vele mensen waaronder ook een aantal vrijwilligers en leden van de Seniorenadviesraad is de woonbeurs die plaats vond op dinsdag 10 november 2015 in de Volle Vaart te Grobbendonk een mooi succes geworden.

Reeds tijdens de voorbereidingen bleek de belangstelling van thuis ondersteunende diensten en organisaties erg groot. Zowel vanuit de openbare-, VZW- als de privésector was er veel vraag om met een stand deel te nemen aan de woonbeurs.In het totaal deden 30 organisaties mee; het ging om zeer uiteenlopende organisaties, van brandweer en politie, over de verschillende mutualiteiten tot meer gespecialiseerde diensten en organisaties als woonzorgcentra en firma’s die werken met dienstencheques.

Op de beurs hadden enkele medewerkers van de gemeente, in samenwerking met LOGO Kempen een prachtig valpreventie parcours opgesteld in de vorm van een erg realistische huiskamer, met de nodige aandachtspunten om vallen in huis te voorkomen. Uiteraard werd op de woonbeurs ook een hapje en drankje aangeboden in een speciaal daarvoor voorziene cafetariahoek.

Reeds om 13.30u kwamen de bezoekers druppelsgewijs binnen. Bij de start van de eerste informatiesessie, rond 14u, heerste er een gezellige sfeer en was er belangstelling vanwege de bezoekers voor het aanbod van de standhouders.

Ook voor de infosessies over ‘aangepast wonen’ en ‘thuiszorg ondersteuning’ , die ingeleid werden door Schepen Greet Van de Peer, was heel wat belangstelling. Voor de sessie over ‘wonen voor mensen met een beperking’ hadden een beperkt aantal mensen interesse.

Omstreeks 17u liep de woonbeurs geleidelijk leeg en werd er door standhouders en de mensen die de beurs hebben georganiseerd nog wat nagepraat.

We mogen zeker stellen dat de 1ste woonbeurs in Grobbendonk erg vlot is verlopen.

De organisatoren wensen alle mensen te bedanken die hebben meegewerkt , van gemeente- en OCMW-medewerkers tot de vrijwilligers die op de beurs zelf en/of de mensen die in de voorbereidende werkgroep hebben geparticipeerd. Speciale dank ook aan Schepen van de Peer voor ondersteuning van en participatie in het initiatief. Het is ook een mooi voorbeeld van samenwerking tussen gemeente en OCMW!

Voor de mensen die niet op de woonbeurs aanwezig konden zijn, kunnen het informatieblad hier downloaden.