Ook het OCMW helpt vluchtelingen.

dec 07, 2015 at 15:23
Lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingen in Grobbendonk
 
De gemeente Grobbendonk draagt zijn steentje bij in de opvang van vluchtelingen door de lokale opvanginitiatieven (LOI) van het OCMW.
 
Op dit moment zijn er 18 opvangplaatsen voorzien in de gemeente. Het gaat hier om 3 gezinnen die elk apart wonen en 4 alleenstaande mannen die samen in één woning verblijven.
 
In België hebben asielzoekers geen recht op financiële steun maar wel op opvang zolang het onderzoek loopt. Dit recht op materiële hulp start op het moment dat de asielaanvraag wordt ingediend tot op het moment dat de asielprocedure wordt afgesloten.
De opdracht van de lokale opvanginitiatieven (LOI) bestaat erin die asielzoekers op te vangen die een grote kans op erkenning hebben. Op het moment dat deze asielzoekers aan Grobbendonk worden toegewezen, stelt het OCMW een woning ter beschikking. Daarnaast ontvangen zij wekelijks beperkt zakgeld waar zij verder al hun persoonlijke kosten zelf mee moeten betalen.
Vanaf de eerste dag dat zij in het LOI arriveren begint op het OCMW ook hun begeleiding naar een latere inburgering. Concreet betekent dit dat zij Nederlandse les volgen, dat de kinderen hier naar school gaan, dat zij psychische begeleiding krijgen, dat zij wegwijs worden gemaakt in de Belgische cultuur, ... . Op het moment dat zij bericht krijgen dat zij al dan niet erkend worden als vluchteling moeten zij de opvang verlaten. Op dat moment worden zij door de sociale dienst begeleid in het zoeken naar een nieuwe woning.
 
Voor meer informatie over de opvang van vluchtelingen verwijzen wij graag naar de sociale dienst van het OCMW: