Mantelzorgpremie

jan 14, 2014 at 12:01
Het reglement voor het toekennen van een mantelzorgpremie kan u hier raadplegen.
 
Voorwaarden voor het bekomen van een mantelzorgpremie:
 
0 1. Is de zorgbehoevende minimum 75 jaar? Ja à ga verder naar vraag 2
  
0 2. Is er voor de zorgbehoevende recht op een tegemoetkoming via de Vlaamse Zorgverzekering?
 (Indien er nog geen aanvraag werd ingediend, eerst naar het ziekenfonds gaan vooraleer verdere voorwaarden te bekijken.)
Ja à STOP
Neen à ga verder naar vraag 3
  
0 3. Is er een geldig attest van de FOD (Federale Overheidsdienst) van minstens 7 punten?  Ja à ga verder naar vraag 4
  
0 4. Heeft de zorgbehoevende het OMNIO of WIGW - statuut? Ja à ga verder naar vraag 5
  
0. 5. Is het netto belastbaar inkomen van de mantelzorger en zijn/haar partner van 2 jaar voor de aanvraag niet hoger dan 24.296 euro? Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Ja à ER IS RECHT OP EEN TOELAGE
 
INDIEN NIET AAN AL DEZE VOORWAARDEN IS VOLDAAN, IS ER GEEN RECHT OP EEN TOELAGE MANTELZORGPREMIE.
  
  
Download hier het aanvraagformulier mantelzorgpremie.