Bestuur

De Administratie

Voor algemene vragen betreffende het OCMW kan u terecht bij de dienst administratie. Twee halftijdse bedienden en 1 boekhouder staan dagelijks in om uw oproepen te ontvangen. Zij zorgen er tevens voor dat heel de facturatie van de verschillende diensten vlot verloopt.
Deze dienst is beschikbaar alle werkdagen van 9 tot 12u en van 13 tot 16u op het nummer 014 50 81 10.

De Secretaris

De verantwoordelijke voor de dienst administratie is de secretaris. Hij is ook verantwoordelijke van alle personeelsleden van het OCMW.
Bij de vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zorgt hij voor de opmaak van de notulen en ziet hij erop toe dat de beslissingen die genomen worden stroken met de bestaande regelgeving.

De Ontvanger

De ontvanger is verantwoordelijk voor de financiële dienst van het OCMW. Hij zorgt ervoor dat alle betalingen overeenstemmen met de genomen beslissingen en de geplande budgetten. Hij ziet erop toe dat alle ontvangsten tijdig geïnd worden.
Het OCMW van Grobbendonk heeft geen eigen ontvanger in dienst. Wij doen hiervoor beroep op een gewestelijk ontvanger. Dit is een persoon die meerdere OCMW's onder zijn bevoegdheid heeft.